.
bsnubohara@outlook.com

[email protected]

@bsnubohara

Tweets342
Followers5
Following28
Likes645

Joined on December 2018

Statistics

We looked inside some of the tweets by @bsnubohara and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
9 day
Average replies
0
Average retweets
1
Average likes
3
Tweets with photos
0 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
10 / 100

Last Seen Profiles

@OGTkt5CXryUyOjk @OGTkt5CXryUyOjk
@Emineztrk55 @Emineztrk55
@lenzondeck @lenzondeck
@4Mischief2 @4Mischief2
@birseydicektim7 @birseydicektim7
@Ningcherry_ @Ningcherry_
@_1U3U241 @_1U3U241
@sevenaj @sevenaj
@vivoatibaia @vivoatibaia
@A_Remojo @A_Remojo
@shinkench @shinkench
@BBJRCPGD @BBJRCPGD
@ScreamKingsPod @ScreamKingsPod
@serkan26776772 @serkan26776772
@bndloha @bndloha
@_turi @_turi

पंचायती ब्यबस्थाले 4 करोड मोल नहालेका के.पी.लाई पछि भारतले निक्कै मोल तिरेको अनुमान महाकाली संधि गर्दा नै अनुमान गरिएको हो। https://twitter.com/amritdulalad/status/1143351368738058241 

0
4
9

बिद्यालय बधशालामा रुपान्तरीत भएको थाहा पाएर साह्रै दुःख लाग्यो। 30/40 जना विद्यार्थी शिक्षक रहेको हरदम सिसि क्यामेराको निगरानीमा रहने विद्यालय छात्रावासमा एक शिक्षकको पाशविक हत्या हुँनु कम गम्भीर कुरा होइन। निर्मला काण्ड जस्तै गुपचुप होला नहोला आउने दिनको जिम्मा ।

0
0
1

https://m.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.onlinekhabar.com%2F2018%2F12%2F727286%23.XBjzGnkg8c1.facebook 

0
0
1