.
گوشلنگه

گوشلنگه

@gooshalang

Tweets1.5k
Followers53
Following90
Likes3k

Joined on June 2019

Statistics

We looked inside some of the tweets by @gooshalang and here's what we found interesting.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
2 hour
Average replies
25
Average retweets
330
Average likes
880
Tweets with photos
35 / 100
Tweets with videos
10 / 100
Tweets with links
20 / 100

Last Seen Profiles

@OpsTEX @OpsTEX
@cirakoglu_ali @cirakoglu_ali
@kalukanxu @kalukanxu
@Nanda_Chan_ @Nanda_Chan_
@delfonics_jp @delfonics_jp
@daniaharssa @daniaharssa
@Brandon59878608 @Brandon59878608
@FortniteRookie @FortniteRookie
@Facund0nic0las @Facund0nic0las
@cabbaramca @cabbaramca
@confirmed_satan @confirmed_satan
@yodabunnie @yodabunnie
@CrimeRocket @CrimeRocket
@gDJUmj0niolQF00 @gDJUmj0niolQF00
@hale4339 @hale4339
@derryX @derryX
Hope for Iran and Iranian peoples@realDonaldTrump#pahlavirepresentsiranians

Hope for Iran and Iranian peoples
@realDonaldTrump
#pahlavirepresentsiranians

0
46
51

I stand with crown prince @PahlaviReza . He is my leader.

#PahlaviRepresentsIranians https://twitter.com/william1wallase/status/1217833858143571969 

2
92
134

This is the voice of iran,reza pahlavi is the nations lawyer
#PahlaviRepresentsIranians

1
104
127
As an Iranian, I support Prince Reza Pahlavi until the fall of the regime and free elections.  He is my representative.#PahlaviRepresentsIranians

As an Iranian, I support Prince Reza Pahlavi until the fall of the regime and free elections. He is my representative.

#PahlaviRepresentsIranians

2
103
137

As a Kurdish Iranian I believe Prince Reza Pahlavi is the only viable option to lead a united front of the Iranian opposition against the Islamic regime in Iran, and to give all rights to the Iranian people and create a secular, parliamentary democracy.
#PahlaviRepresentsIranians https://twitter.com/mamadou_babaei/status/1217849981245251586 

1
129
180
What is admirable about @PahlaviReza, is that he isn’t a claimant to the throne. As many times he has explained he respects people’s votes to choose the future government of Iran. #PahlaviRepresentsIranians

What is admirable about @PahlaviReza, is that he isn’t a claimant to the throne.
As many times he has explained he respects people’s votes to choose the future government of Iran.

#PahlaviRepresentsIranians

16
174
280

Prince Reza Pahlavi is the only Iranian's alternative.
He is our voice,our choice,oure future @realDonaldTrump

#PahlaviRepresentsIranians

20
420
718

Let's think about Iran...
All think about Iran...
#PahlaviRepresentsIranians https://twitter.com/KamBee11/status/1217846360226947072 

13
203
342
Pahlavi's are greatly admired by the majority of Iranians for their significant instructive services during their reign. They are my representatives any my family's too 💙#PahlaviRepresentsIranians

Pahlavi's are greatly admired by the majority of Iranians for their significant instructive services during their reign. They are my representatives any my family's too 💙#PahlaviRepresentsIranians

5
216
328
Supporting Pahlavi dynasty by writing “Viva the king” on a billboard in the middle of the night. Mazandaran, Iran Jan.2020 #pahlavirepresentsiranians

Supporting Pahlavi dynasty by writing “Viva the king” on a billboard in the middle of the night. Mazandaran, Iran Jan.2020 #pahlavirepresentsiranians

11
271
468

طرف دیشب از شاهزاده پرسید:
شاه ایران علیه #مصدق کودتا کرد
آیا خانواده‌ی شما حاضره بخاطر این اتفاق عذرخواهی کنه؟
شاهزاده هم با نگاهی عاقل اندر سفیه گفت:
کودتا‌ رو قدرت ضعیف‌علیه قوی‌میکنه،نه قدرت قوی علیه ضعیف

هیچی دیگه،یارو هم رنگ عبای عظما شد

#PahlaviRepresentsIranians

16
112
362
درود بر همه شما آزادیخواهانهشتگ #PahlaviRepresentsIranians با ۱۰۳ هزار توئیت در آمریکا ترند اول است

درود بر همه شما آزادیخواهان
هشتگ #PahlaviRepresentsIranians با ۱۰۳ هزار توئیت در آمریکا ترند اول است

65
555
1.2k

Reza Pahlavi:

The Islamic Republic has no respect for the culture and interests of Iran and Iranians.
#PahlaviRepresentsIranians https://twitter.com/chawshin_83/status/1217848585040982018 

3
175
304
We, the people of IRAN are all United against a criminal Islamic cult in IRAN, our path toward freedom is no easy! But we are committed and we will take our country back.The only legitimate representative of us inside and outside of IRAN is  #PahlaviRepresentsIranians

We, the people of IRAN are all United against a criminal Islamic cult in IRAN, our path toward freedom is no easy! But we are committed and we will take our country back.
The only legitimate representative of us inside and outside of IRAN is
#PahlaviRepresentsIranians

10
334
580
من نه سلطنت طلبم ، نه جمهوری خواهم و نه مشروطه خواهم ، فقط #براندازم و رضا پهلوی نماینده من تا سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به رفراندوم و انتخابات آزاد برای دموکراسی و تعیین سرنوشت ایران خواهد بود   #PahlaviRepresentsIranians

من نه سلطنت طلبم ، نه جمهوری خواهم و نه مشروطه خواهم ، فقط #براندازم و رضا پهلوی نماینده من تا سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به رفراندوم و انتخابات آزاد برای دموکراسی و تعیین سرنوشت ایران خواهد بود #PahlaviRepresentsIranians

148
1.2k
3.5k

روزی میرسه که با جفت پا روی پروستاتش راه میریم و به قلب و صورتش میشاشیم

#PahlaviRepresentsIranians

0
6
12

😂😂😂😂
پیرمرد خیلی میسوزه از محبوبیت پهلوی
#PahlaviRepresentsIranians

0
4
10

این هشتگ قلب و پروستات آقا را با هم بدرد می‌آورد
#PahlavıRepresentsIranians

112
1.1k
4.6k

نمی دانم دلیلش چیست هر موقع شاهزاده رضا پهلوی را جایی دعوت می کنند یا حرفی می زند هر چه اصلاح طلب و بابا اکبری هست از لانه هایشان بیرون می زنند؟
یعنی انقدر از این مرد می ترسید؟
چرا برای چیزهای دیگر زبانتان باز نمی شود؟

هرچه می کشیم از دست شماست

#PahlaviRepresentsIranians

68
849
2.7k
#فوریهم اینک خیزش مردم در خیابان آزادی تهران برای پیوستن به دانشجویان#IranProtests2020

#فوری
هم اینک خیزش مردم در خیابان آزادی تهران برای پیوستن به دانشجویان
#IranProtests2020

17
468
1.6k
Next Page