.

Tweets tagged as #Kalaiya

@PM_Nepal @KulmanGhising झुटो बोल्ने पनि सिमा हुन्छ नि लोडसेडिङ मुक्त बनाए भन्नुभयो खोइ त सब झुटो। जुन जोगि अायो कानै चिरिएको। बिजुलि नदिने कारण सोधे कसैलाई पनि थाहा छैन बिधुत प्राधिकरण को कर्मचारी लाइ पनि।
#bara #kalaiya #devtalgaupalika https://twitter.com/nepalimaan_nepa/status/1162432126647562240 

0
0
0